• Sök
Lärare på Kisarawe folkhögskola i Tanzania.
Framtiden börjar med alfabetet.

Internationella läskunnighetsdagen 8 september

Att kunna läsa och skriva är en mänsklig rättighet, grunden för allt lärande och en avgörande drivkraft för utveckling. Fortfarande är 750 miljoner vuxna i världen inte läs- och skrivkunniga. Två tredjedelar av dem är kvinnor. 8 september uppmärksammas detta runt om i världen och även i Sverige.
Uppdaterad: 28 augusti 2019

Fakta om läskunnighet

1966 inrättade FN Internationella läskunnighetsdagen. Målet med dagen är att utrota analfabetismen, som är ett brott mot mänskliga rättigheter.

 

Idag är 750 miljoner vuxna i världen inte läs- och skrivkunniga. Två tredjedelar av dem är kvinnor.

 

FNs Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948

Var och en har rätt till utbildning. (Artikel 26)

 

FNs globala mål för en hållbar utveckling Agenda 2030 från 2015

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. (Mål 4)
Senast 2030 säkerställa att alla ungdomar och en väsentlig andel av alla vuxna – både män och kvinnor – lär sig läsa, skriva och räkna. (Delmål 4.6)

Läs- och skrivkunnighet är en förutsättning för att bekämpa fattigdom, förbättra hälsa och välbefinnande, uppnå jämställdhet och för att skapa hållbara, välmående och fredliga samhällen.

Läskunniga föräldrar är mer benägna att skicka sina barn till skolan och har större chans att tillvarata sina rättigheter och olika utbildningsmöjligheter.

Folkhögskolorna fyller en väldigt viktig roll för många människor runt om i Sverige genom dels vårt ordinarie kursutbud men också genom exempelvis de satsningar som görs för nyanlända. 

8 september firas internationella läskunnighetsdagen världen över av regeringar, civilsamhället, multi- och bilaterala organisationer, företag, studenter och experter. I Sverige uppmärksammas dagen bland annat av den ideella föreningen ALEF, en av mottagarna för 2018 års insamlade medel i samband med folkhögskolornas Glokala dagsverke.

Vill du uppmärksamma läskunnighetsdagen på din skola:

Förslag på ämnen ni kan lyfta på folkhögskolan i samband med Internationella läskunnighetsdagen. 

Faktablad från UNESCO, FNs organ för utbildning

Film 4.46': ALEF - en unik metod för folkbildning för vuxna analfabeter 

Film 4.18': Damerna i Lwanjaba - resultat av ALEF:s arbete