• Sök
FNs globala mål i folkhögskolornas verksamhet.

Konferens Agenda 2030 på schemat

Den 26 november anordnar FSO för andra gången en endagskonferens om de globala målen. Under dagen uppdateras vi om vad som händer kring Agenda 2030 och utvecklingen i världen. Dessutom utbyter vi erfarenheter och diskuterar hur folkhögskolorna kan bli en viktig aktör i arbetet för en hållbar värld. Du som jobbar på folkhögskola och vill arbeta vidare med dessa frågor är varmt välkommen att delta!
Uppdaterad: 11 september 2018

Under dagen får vi uppdatera oss om vad som händer med Agenda 2030 i Sverige och påfyllning i den pedagogiska verktygslådan när vi ska förklara världen och de utmaningar vi står inför. Dessutom
byter vi erfarenheter från den egna skolan.

Tid: 26 november klockan 9.00-16.00
Plats: Bolindersalen, Bolinders plan 1, Stockholm

Föreläsningar
Sveriges arbete med Agenda 2030
Katarina Sundberg är Agenda 2030-delegationens huvudsekreterare. Vi får ta del av delegationens bild av den handlingsplan för Agenda 2030 som regeringen nyligen presenterade. Dessutom berättar Katarina om delegationens och regeringens arbete med de globala målen hittills, hur arbetet utvecklats och vad delegationen vill understryka framöver.

Gapminder: Behovet av att förstå vår värld
Olof Gränström arbetar med utbildning och utveckling på Gapminder. Han föreläser om utvecklingen i världen och hur vi kan röra oss mot en faktabaserad världsbild. Olof presenterar pedagogiska verktyg för att göra världen begriplig för andra och diskuterar kritiskt tänkande och förmågan att resonera med stöd av fakta.

Anmälan och information
Vi välkomnar i nuläget 1-2 personer per folkhögskola.
Kostnad för konferensen är 500 kr/person.
Se hela programmet och anmäl dig här senast 31/10.
För mer information, kontakta Caroline Andersson på caroline.andersson@sverigesfolkhogskolor.se, 08-170391.
Antalet platser är begränsat. Först till kvarn!