• Sök

Glokalt dagsverke 2018

Efter förra årets lyckade satsning på Glokalt dagsverke är det nu dags att boka in 26 april då folkhögskolorna återigen agerar lokalt för att påverka globalt. Arbete med hållbarhetsfrågor, stödja viktiga projekt och stärka våra deltagare i rollen som aktiva världsmedborgare är steg som tar oss närmare en globalt hållbar utveckling.
Uppdaterad: 14 mars 2018

I vår anordnar vi Glokalt dagsverke den 26 april. Under en dag arbetar vi för att sprida information om folkhögskolornas viktiga arbete för en globalt hållbar utveckling, i Sverige och i världen. Samtidigt samlar vi in pengar till två folkbildningsprojekt med spridning söder om Sahara, alfabetisering genom ALEF i bland annat DR Kongo och Togo och folkhögskoleverksamhet i Zambia genom ZASP.

Vi hoppas att er folkhögskola vill delta!

Mer information

Se hela inbjudan här

Anmäl din skolas deltagande här