• Sök
Agenda 2030 - de globala målen

Fortbildningsdag om Agenda 2030

Sedan hösten 2016 har 60 folkhögskolor fått utbildning om de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030, och hur skolan kan arbeta med dem. Då utbildningarna har varit väldigt uppskattade fortsätter FSO under hösten 2018 att erbjuda tio nya tillfällen. Boka en fortbildningsdag om Agenda 2030 till er skola senast 30 september!
Uppdaterad: 16 april 2018

Målgrupp: Lärare och personal på folkhögskola
När: Under perioden 15 augusti – 14 december  2018

Kursinnehåll

Under en heldag får ni, tillsammans med kursledaren Susanne Hedman, en genomgång av Agenda 2030. Ni diskuterar och får exempel på hur målen kan användas i undervisningen och hur folkhögskolan kan bli en aktör tillsammans med andra för Agenda 2030.

Susanne Hedman är folkhögskollärare och hållbarhetspedagog. Hon har över 20 års erfarenhet av undervisning om globala utvecklings- och hållbarhetsfrågor.

Folkhögskolans roll

Folkhögskolorna har en stor fördel! Med vår kursplanefrihet och vana vid ämnesöverskridande temastudier kan vi ligga i framkant när det gäller att integrera Agendans breda syn på hållbarhet, såväl lokalt som globalt, i undervisningen. Vi kan också bredda det utåtriktade samarbetet med andra aktörer. Detta kan leda till ny kursverksamhet, nya uppdrag och nya samarbeten.

Om Agenda 2030

I september 2015 antog världens länder i FN:s generalförsamling 17 hållbarhetsmål som ska uppnås till 2030. Agenda 2030 tar vid efter Millenniemålen.

Millenniemålen handlade främst om att bekämpa fattigdomen i utvecklingsländer medan de nya hållbarhetsmålen gäller alla länder. De handlar lika mycket om de förändringar rika länder behöver göra på hemmaplan för att jordens resurser ska räcka åt alla.

Agenda 2030 i Sverige

Regeringen tillsatte 2016 en delegation som förra året tog fram en strategi för Sveriges arbete med att genomföra de globala målen. Där betonades bland annat behovet av en nationell folkbildningskampanj. Det är nu upp till regeringen att besluta om vilka konkreta insatser som ska göras. Före sommaren har regeringen utlovat att presentera sin handlingsplan.

Kostnad

Kursen subventioneras av FSO men folkhögskolan betalar 5000 kronor plus resa, mat och eventuell övernattning för kursledaren. Det går förstås bra att gå ihop flera skolor och ha kursen gemensamt.

Anmälan

Anmälan till caroline.andersson@sverigesfolkhogskolor.se senast 30 september. Först till kvarn!

Inbjudan som PDF

Här hittar du hela inbjudan som PDF.

Frågor

Caroline Andersson, Folkhögskolornas internationella arbete, 
caroline.andersson@sverigesfolkhogskolor.se, 08-17 30 91