• Sök

Energi och fastigheter - hur blir vi mer hållbara?

Välkomna till ett erfarenhetsutbyte för vaktmästare/fastighetsskötare och ledning på folkhögskolorna. 4-5 april på Leksands folkhögskola.
Uppdaterad: 21 februari 2019

Att tänka klimatsmart när det handlar om fastigheter och energiförbrukning är viktigt för en hållbar utveckling. Många skolor har påbörjat ett omställningsarbete och jobbar aktivt med både energiförbrukning, hållbart byggande och teknik som underlättar. På det här erfarenhetsutbytet vill vi skapa en plattform där ni kan få nya idéer och inspiration för ert hållbarhetsarbete.
Mötet riktar sig till er som ansvarar för fastigheter och energi på skolorna.

Erfarenhetsutbytet är ett samarbete mellan FSO och Leksands folkhögskola, och en del i vårt arbete kring Agenda 2030, de globala målen för en hållbar utveckling. 

Erfarenhetsutbytet hålls på Leksands folkhögskola som har arbetat aktivt med att utveckla hållbara lösningar både vad gäller fastigheter och energiförbrukning.

Vi har bjudit in föreläsare som kommer att prata bland annat om energianvändning och styr- och reglerappar som kan användas för att kontrollera skolans system. Folkhögskolor som arbetar med bland annat solceller och klimatsmarta lösningar kommer också berätta om sitt arbete.

Anmälan: Senast 15 mars, via denna länk
Pris: Boende i dubbelrum, erfarenhetsutbyte samt mat 1100 kronor.
Enkelrumstillägg i mån av tillgång, 300 kronor.

Preliminärt program, ett mer detaljerat program kommer.


4 april

12.00     Lunch
13.00     Presentation och rundvandring på Leksands folkhögskola där de visar verksamhet, byggnader och sina hållbarhetslösningar.
14.30     Agenda 2030 - om FNs globala målen för en hållbar utveckling och folkhögskolornas arbete med dem.
14.45     Fika
15.00     Mats Norrfors, energiexpert
              Energioptimering och hur vi kan arbeta med det på våra skolor.
16.30     Inspirerande exempel från folkhögskolor
17.00     Paus och lämning av saker i rummen
18.00     Gemensam middag och eftersläpp med pannrumsmys


5 april

8.00     Frukost
8.45     Anders Ros, Bravida
            Styr- och reglerappar för att förbättra kontrollen över värme och ventilation.
9.30     Inspirerande exempel från folkhögskolor
10.00   Fika
10.20   Erfarenhetsutbyte
11.30    Avslut
12.00   Lunch