• Sök

Agenda 2030 på lätt svenska – inspiration och workshopdag

Tillsammans tar vi fram material om Agenda 2030 på lätt svenska! Välkomna till ett seminarium med föreläsningar om språkets betydelse för inkludering i samhället och som verktyg för att förstå vår tids globala utmaningar genom Agenda 2030. Seminariet hålls i Göteborg 12 mars och i Stockholm 26 mars.
Uppdaterad: 28 februari 2019

FSO i samarbete med Globala skolan bjuder in till ett spännande seminarium för vuxenutbildare i Göteborg och Stockholm. Förutom näringsrik påfyllning och ny kunskap så sätter vi oss ner och arbetar gemensamt med övningar om de globala målen och text om Agenda 2030 för att anpassa dem till lätt svenska. 

Så ta med dig alla tankar, övningar och produktionslusta för eftermiddagens workshop. Utkomsten av dagen publiceras på globalamalen.se samt på hemsidorna för Den Globala Skolan och Sveriges folkhögskolor.
Genom att ta fram material på lätt svenska görs Agenda 2030 och de globala målen tillgängliga för fler.

Du behöver inte vara insatt i de globala målen för att delta!


Målgrupp

folkhögskollärare, SFI-lärare, lärare i svenska som andra språk, ämneslärare


Datum och tid

Göteborg, den 12 mars 08.30-16.00, Världskulturmuseet, Korsvägen Göteborg

Stockholm, den 26 mars 8.30-16.00, ABF-huset, Sveavägen, Stockholm

Seminarierna är kostnadsfria.

 

Preliminärt program

08.30   Inledning 

08.45   Språkets betydelse för inkludering

Fredrik Harstad är pedagogisk utvecklingsledare på ABF och läromedelsförfattare, bland annat till "Boken om sfi".

10.15   Kaffe och macka

10.45   Den globala skolan och Sveriges folkhögskolor introducerar Agenda 2030 och de globala målen mer ingående.

11.00   Hur kan vi arbeta konkret med internationalisering och de globala målen?
Föreläsning med Patrick Sörquist, sfi-lärare på ABF Vux i Göteborg med bakgrund som fotograf på flera av Sveriges största tidningar och nyhetsbyråer. Tillsammans med elever på skolan har han under flera år gjort tidningen Världen&vi, där vuxna med svenska som andraspråk kommer till tals i debatter, livsberättelser och reportage. Eleverna som läser svenska för invandrare (sfi) är delaktiga i processen med att skriva och bestämma innehållet i tidningen. Det blir en möjlighet att utveckla sin svenska, berätta om sitt liv och göra sin röst hörd i Sverige.

12.00   Lunch

13.00   Introduktion till eftermiddagens workshopar

13.15   Workshoppar inklusive fika med kaffe, frukt och choklad. Du väljer mellan två olika workshopar:

a. Skapa övningar på lätt svenska. Vi kommer att utgå från övningar som finns bland annat på globalamalen.se. Inför workshopen skickar vi ut länkar med inspirationsexempel. 

b. Arbeta om texter om Agenda 2030 och de globala målen till lätt svenska. Ni kommer att få ett färdigt textunderlag till workshoppen.

15.15   Avslutning 

16.00   Slut

(Programmet är preliminärt.)

Anmälan

Anmälan seminarium Göteborg
Anmälan seminarium Stockholm

Kontakt: Amela Fific, Globala skolan Amela.fific@denglobalaskolan.se