• Sök

Aktuellt

 • 15 mars 2018

  Uppmaning till Anna Ekström: Stärk stödet till vuxnas lärande inom Erasmus+

  Svensk folkbildning agerar för ökade resurser till vuxenutbildning i Europa. I sitt brev till gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström uppmanar Studieförbunden och RIO att markant höja de summor som avsätts för vuxnas lärande inom Erasmus+
 • 14 mars 2018

  Glokalt dagsverke 2018

  Efter förra årets lyckade satsning på Glokalt dagsverke är det nu dags att boka in 26 april då folkhögskolorna återigen agerar lokalt för att påverka globalt. Arbete med hållbarhetsfrågor, stödja viktiga projekt och stärka våra deltagare i rollen som aktiva världsmedborgare är steg som tar oss närmare en globalt hållbar utveckling.
 • 15 februari 2018

  Fortbildningsdag om Agenda 2030 våren 2018

  Sedan hösten 2016 har 50 folkhögskolor fått utbildning om de globala målen Agenda 2030 och hur skolan kan arbeta med dem. Då utbildningarna har varit väldigt uppskattade fortsätter FSO under våren 2018 med tio nya utbildningar. Boka in din skola senast den 28 februari!
 • 26 januari 2018

  Seminarium om vuxnas lärande och Agenda 2030 6 mars i Göteborg

  Sveriges folkhögskolor har under de senaste åren bedrivit ett aktivt arbete kring Agenda 2030. Nu breddar Den globala skolan arbetet genom att involvera alla pedagoger inom vuxenutbildningen. Seminariet är gratis och arrangeras av Sveriges folkhögskolor i samarbete med Universitets- och högskolerådet/Den globala skolan. Anmäl dig senast 28 februari!
 • 25 januari 2018

  Uppföljning av seminariedagen om Agenda 2030 24 november 2017

  I slutet av november träffades ett 40-tal lärare och annan personal från 24 folkhögskolor som under året arbetat med Agenda 2030 på sina skolor. Dagen innehöll föreläsningar, presentationer av tre skolors arbete samt erfarenhetsutbyte och gruppdiskussioner. Deltagarna var mycket nöjda med dagen.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15