• Sök

Aktuellt

 • 14 augusti 2018

  Öka det svenska biståndet till folkbildning och vuxenutbildning!

  De nordiska länderna satsar stort på vuxnas lärande nationellt. Samtidigt går försvinnande lite biståndspengar till folkbildning och vuxenutbildning trots att det är välkänt att läskunnighet är grunden för välstånd och utveckling. Nu skriver de nordiska folkhögskolorna brev till biståndsministrarna i Sverige, Norge, Finland och Danmark för att få en ändring på det.
 • 14 augusti 2018

  Svenskt utbildningsbistånd fortsatt mycket lågt

  Svenska UNESCO-rådet konstaterar i sin rapport att Sverige är ett av de länder inom OECD som satsar minst på bistånd till utbildning. Detta trots utbildningens centrala roll för ökat välstånd, förbättrad hälsa, demokrati och jämställdhet i världen och för att uppnå målen i Agenda 2030. Vuxenutbildning borde ha en given prioritet i utbildningssatsningar.
 • 13 augusti 2018

  Klimatriksdagen 2018 – klimat och folkbildning till riksdagens bord

  Klimatriksdagens främsta uppgift är att rösta fram bra klimatförslag, som lämnas över till Sveriges riksdag. Två av årets motioner handlade om folkbildningens roll för en globalt hållbar utveckling.
 • 16 april 2018

  Fortbildningsdag om Agenda 2030

  Sedan hösten 2016 har 60 folkhögskolor fått utbildning om de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030, och hur skolan kan arbeta med dem. Då utbildningarna har varit väldigt uppskattade fortsätter FSO under hösten 2018 att erbjuda tio nya tillfällen. Boka en fortbildningsdag om Agenda 2030 till er skola senast 30 september!
 • 15 mars 2018

  Gröna kök på folkhögskolorna

  Många folkhögskolor satsar på att öka deltagarnas medvetenhet om matens påverkan på miljö, klimat och hälsa och att maten som serveras på skolan ska bidra till global hållbarhet. Ta del av de initiativ som finns till stöd för det här arbetet.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15