• Sök

Aktuellt

 • 10 januari 2019

  Ny manual för att engagera vuxna i livslångt lärande

  Det går att engagera vuxna i livslångt lärande, även om de tidigare missgynnats både socialt och utbildningsmässigt. En ny manual har tagits fram genom projektet implOED, Implementing Outreach, Empowerment and Diversity.
 • 20 december 2018

  Fortbildning i mänskliga rättigheter och demokrati

  De senaste årens ifrågasättande av demokratiska värderingar och alla människors lika värde har skapat ett behov av ökad kunskap om vad mänskliga rättigheter är och hur de hänger ihop med den demokratiska idén. Under 2019 erbjuder FSO i samarbete med Ordfront 10 nya fortbildningstillfällen för folkhögskolepersonal.
 • 5 december 2018

  Bred uppslutning bakom Globala målen för hållbar utveckling

  Idag lanserar 82 svenska organisationer, däribland Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO en gemensam avsiktsförklaring för att stärka Sveriges arbete med Globala målen för hållbar utveckling. Takten i arbetet måste öka och den kommande regeringen behöver prioritera frågan. Sveriges civilsamhälle skriver under på att vara aktiva i den processen.
 • 4 december 2018

  Fortbildning och uppföljningsdag om Agenda 2030 under 2019

  Sedan hösten 2016 har 70 folkhögskolor fått utbildning om de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030, och hur skolan kan arbeta med dem. Under 2019 erbjuder FSO tio nya tillfällen. Dels kan de skolor som inte fått fortbildningen boka in sig, dels erbjuds de skolor som redan fått fortbildningen en fortsättningsdag för att ta fram en handlingsplan tillsammans med Susanne Hedman.
 • 20 november 2018

  Rättighetsbaserad och medskapande integration 29-30 november

  Välkomna till Ljungskile folkhögskola 29-30 november för matnyttiga föredrag och erfarenhetsutbyte om rättighetsbaserat arbete! Folkhögskolorna genomför kurser i etablering och integration. Använder vi ett arbetssätt baserat på respekt för mänskliga rättigheter? Vi utbildar också deltagare som ska arbeta med utsatta grupper, vars mänskliga rättigheter inte alltid respekteras. Hur lär vi dem ett deltagande arbetssätt som utgår från mänskliga rättigheter?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15