• Sök

Aktuellt

 • 27 februari 2017

  Angelägen fortbildning i Agenda 2030 för folkhögskolor

  I höst genomför FSO och FOLAC en rejäl fortbildningssatsning där ett tjugotal folkhögskolor fortbildas i FN:s nya globala mål för hållbar utveckling, mer känt som Agenda 2030. - Vi måste börja i det som ligger oss nära och det vi kan påverka själva, säger fortbildningsdagarnas ledare Susanne Hedman.
 • 27 februari 2017

  Folkhögskolan viktig mötesplats i en folkvandringstid

  Med staden som utgångspunkt och de folkhögskolor som verkar i stadsmiljö anordnades seminariet ”Folkhögskolan som mötesplats i en folkvandringstid”.
 • 24 februari 2017

  Fornby folkhögskola först ut med Glokalt dagsverke

  I vår går 24 folkhögskolor ut i en gemensam manifestation: Glokalt dagsverke. Först ut är Fornby folkhögskola.
 • 19 januari 2017

  Arbetsgrupp bildad: "Folkhögskolan i världen"

  Under 2015 och 2016 har FOLAC/FSO arbetat fram en strategi för folkhögskolornas deltagande i arbetet för en globalt hållbar utveckling och presenterat förslag på hur strategin kan förverkligas. Strategin diskuterades på den konferens vi arrangerade för folkhögskolorna i maj 2016 och ett förslag därifrån var att bilda en arbetsgrupp med fokus på mål 4 och mål 5 i Agenda 2030, folkbildning och jämställdhet i utvecklingssamarbetet. Det har vi nu gjort och tagit oss namnet ”Folkhögskolan i världen”.
 • 17 januari 2017

  Välkommen i gemenskapen

  Hur kan folkhögskolorna bidra till inkludering av nyanlända? Denna fråga är utgångspunkten för rapporten ”Välkommen i gemenskapen” skriven av Lars Igeland, samordnare på Färnebo folkhögskola. Rapporten bygger på intervjuer med folkhögskollärare och rektorer som delar med sig av sina erfarenheter och förslag.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15