• Sök

Aktuellt

 • 4 februari 2019

  Agenda 2030 på lätt svenska – inspiration och workshopdag

  Tillsammans tar vi fram material om Agenda 2030 på lätt svenska! Välkomna till ett seminarium med föreläsningar om språkets betydelse för inkludering i samhället och som verktyg för att förstå vår tids globala utmaningar genom Agenda 2030. Seminariet hålls i Göteborg 12 mars och i Stockholm 26 mars.
 • 21 januari 2019

  Energi och fastigheter - hur blir vi mer hållbara?

  Välkomna till ett erfarenhetsutbyte för vaktmästare/fastighetsskötare och ledning på folkhögskolorna. 4-5 april på Leksands folkhögskola.
 • 10 januari 2019

  Ny manual för att engagera vuxna i livslångt lärande

  Det går att engagera vuxna i livslångt lärande, även om de tidigare missgynnats både socialt och utbildningsmässigt. En ny manual har tagits fram genom projektet implOED, Implementing Outreach, Empowerment and Diversity.
 • 20 december 2018

  Fortbildning i mänskliga rättigheter och demokrati

  De senaste årens ifrågasättande av demokratiska värderingar och alla människors lika värde har skapat ett behov av ökad kunskap om vad mänskliga rättigheter är och hur de hänger ihop med den demokratiska idén. Under 2019 erbjuder FSO i samarbete med Ordfront 10 nya fortbildningstillfällen för folkhögskolepersonal.
 • 5 december 2018

  Bred uppslutning bakom Globala målen för hållbar utveckling

  Idag lanserar 82 svenska organisationer, däribland Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO en gemensam avsiktsförklaring för att stärka Sveriges arbete med Globala målen för hållbar utveckling. Takten i arbetet måste öka och den kommande regeringen behöver prioritera frågan. Sveriges civilsamhälle skriver under på att vara aktiva i den processen.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13