• Sök

Internationellt arbete

FSO har i uppdrag att stödja de 156 folkhögskolorna i deras internationella arbete. Det handlar bland annat om att underlätta folkhögskolornas samverkan kring internationell verksamhet.
Uppdaterad: 15 februari 2019

 

FSO ger stöd till folkhögskolorna i deras internationella arbete, lyfter vuxenutbildningens betydelse i svensk politik och internationella sammanhang samt underlättar möjligheter till samverkan mellan folkhögskolor. 

Exempel på folkhögskolornas internationella arbete

Folkhögskolornas engagemang internationellt gestaltar sig på många olika sätt. Allt ifrån att starta upp nya folkhögskolor i andra länder till att lyfta viktiga internationella frågor i den egna undervisningen. Denna film visar på några exempel från olika folkhögskolor.

 

Arbetsgruppen för folkhögskolornas internationella arbete

Arbetsgruppen Folkhögskolan i världen består av personer från olika folkhögskolor runtom i landet. Gruppen arbetar med att ta fram en långsiktig plan för hur Sveriges folkhögskolor kan bli viktiga aktörer för vuxnas rätt till lärande och jämställdhet i Sveriges utvecklingssamarbete. 


Vision

Vår vision är att folkhögskolan ska vara en oumbärlig arena för förverkligandet av det aktiva glokala medborgarskapet.

FOLAC, vårt internationella namn, står för "Folkbildning – Learning for Active Citizenship". För oss innebär det aktiva medborgarskapet att alla medborgare ges möjligheten att delta i samhällslivet. Arbetsmarknaden, politiken och civilsamhällets organisationer måste vara inkluderande och stå öppna för alla. Aktivt medborgarskap bygger på demokratiska värderingar och betonar vikten av eget engagemang och deltagande. 

För att kunna uppnå vår vision ska vi 

  • företräda, bevaka och påverka folkhögskolornas förutsättningar och intressen i ett nordiskt, europeiskt och internationellt perspektiv,
  • stimulera och stödja folkhögskolornas engagemang/deltagande i nordiskt, EU-relaterat och internationellt folkbildningsarbete,
  • främja samverkan och erfarenhetsutbyte mellan folkhögskolor inom dessa verksamhetsfält.

Här kan du läsa mer om de mål och uppgifter vi har för vår verksamhet.

Folkhögskolornas internationella arbete ingår som en del i Folkhögskolornas serviceorganisation (FSO) och finansieras genom folkbildningens statsbidrag. Har du frågor kring vår verksamhet eller vill hitta vägar för att engagera din skola i det internationella arbetet? Kontakta gärna vår internationella samordnare Lina Remnert på lina.remnert@sverigesfolkhogskolor.se.