• Sök
Lektion på folkhögskola.
Här hittar du fortbildningar relevanta för dig som arbetar på folkhögskola.

Fortbildning för folkhögskolepersonal

Här samlar vi fortbildningar relevanta för personer inom folkhögskolan, oavsett arrangör. Känner du till någon utbildning som saknas här och som du tror att folkhögskolorna kan ha nytta av, tipsa oss gärna på info@sverigesfolkhogskolor.se.
Uppdaterad: 2 november 2017

Folkhögskolan som särskild utbildningsform och didaktisk verkstad, 15 hp

Målgrupp

För dig som har en lärarexamen och erfarenhet som lärare på folkhögskola kan detta tillsammans med denna kurs efter individuell prövning tillgodoräknas och leda fram till en folkhögskollärarexamen.

Anordnare

Linköpings universitet.

Innehåll

Fristående kurs på Linköpings universitet. Denna kurs ger en introduktion till folkhögskolan som en särskild utbildningsform och som en del av den svenska folkbildningen. Kursen behandlar folkhögskolans undervisning i relation till didaktikens centrala frågeställningar om vad, hur och varför. Du får reflektera över undervisning med särskild fokus på folkbildningens idéer och grundläggande värden vad gäller demokrati, jämlikhet, jämställdhet, mångfald, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Kursen tar även upp normkritiska perspektiv på undervisning.

Kursdatum

Kursen går på kvartsfart under ett år med start i januari 2018. Studierna bedrivs i huvudsak på distans med ett begränsat antal undervisningstillfällen i Linköping. 

Ansökan

Sista ansökningsdag var egentligen 16 oktober, men kursen är öppen för sena anmälningar.

Mer om utbildningen

Läs mer om utbildningen på Linköpings universitets webbplats.

 

Att leda utbildning på folkhögskola eller kulturskola

Målgrupp

Kursföreståndare, linjeledare, blivande skolledare.

Anordnare

Karlstads universitet

Innehåll

Utbildningen handlar om kunskapen, förmågan och viljan att leda folkhögskolans eller kulturskolans verksamhet med helheten för ögonen och om att utveckla skolan mot uppställda mål. Utbildningen är således både en kompetensutveckling för olika ledningsuppgifter och en förberedande utbildning för framtida skolledare.

Kursdatum

1-2 februari 2018
26-27 april 2018

Ansökan

Anmäl dig senast den 1 december 2017.

Mer om utbildningen

Läs mer om utbildningen på Karlstads universitets webbplats.

 

Rektorsutbildning - för skolledare på folkhögskola

Målgrupp

Verksamma skolledare vid folkhögskola (rektorer, biträdande rektorer, studierektorer etc.).

Anordnare

Karlstad universitet på uppdrag av Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) och Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Innehåll

Utbildningen är en tvåårig befattningsutbildning som ger 30 högskolepoäng (hp) på avancerad nivå. Innehållet i utbildningen är jämförbart med de två avslutande åren i det statliga Rektorsprogrammet för det offentliga skolväsendet. Utbildningen är upplagd som tre kurser om vardera 10 hp och löper parallellt under fyra terminer med början höstterminen år 2018.

Kursdatum

Kursstart är den 25 september 2018. 

Ansökan

Ansök senast den 27 april 2018.

Mer om utbildningen

Ladda ner Prospekt Rektorsutbildning 2018-2020 samt ansökningsblankett här (pdf).

Mer information finns på Karlstads universitets webbplats.