• Sök

Stöd till specialpedagogiska nätverk

Eftersom Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, upphört att ge stöd till de nätverk som finns för specialpedagogiskt arbete, har FSO avsatt en mindre summa som nätverken kan söka.
Uppdaterad: 19 mars 2019

Kontakta Verksamhetschef Heli Lindell på Folkhögskolornas serviceorganisation, FSO, för ansökan eller mer information; heli.lindell@sverigesfolkhogskolor.se.