• Sök

Stöd till specialpedagogiska nätverk

Eftersom Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, upphört att ge stöd till de nätverk som finns för specialpedagogiskt arbete, har FSO avsatt en mindre summa som nätverken kan söka.
Uppdaterad: 1 december 2017

Kontakta Verksamhetschef Heli Nordberg Lindell på Folkhögskolornas serviceorganisation, FSO, för ansökan eller mer information; heli.lindell@sverigesfolkhogskolor.se.