• Sök

Mobilitetsstöd - Interkommunala ersättningar

Se till att din folkhögskola får rätt mobilitetsstöd, eller Interkommunal ersättning som det tidigare kallades. Nedan finns SKL:s rekommendation om mobilitetsstöd till folkhögskolorna 2019.
Uppdaterad: 25 april 2019

De flesta landsting och regioner, men inte alla, följer SKL:s rekommendationer där ersättningarna de senaste åren har höjts varje år.

För 2019 är SKL:s rekommendation för mobilitetsstödet 400 kr per deltagarvecka. Varje landsting/region beslutar dock storleken på mobilitetsstödet och på vilka villkor man betalar ut. 

   Region Skåne

   Region Västmanland