• Sök

Bidrag till rektorsfortbildning

Folkhögskolornas serviceorganisation fördelar och följer upp bidrag till de självstyrande rektorsfortbildningsgrupperna.
Uppdaterad: 19 mars 2019

Bidraget från FSO betalas ut till en styrgrupp för rektorsfortbildningarna som rektorerna själva har utsett. Styrgruppen fördelar medlen till de olika fortbildningsgrupperna.

2017-2019 består styrgruppen av:

  • Annica Wallenberg
  • Ole Busse
  • Per Andersson
  • Annika Lindqvist

Ansvarig för bidraget från FSO är Verksamhetschef Heli Lindell, heli.lindell@sverigesfolkhogskolor.se.