• Sök

Ekonomiskt stöd och ersättningar

Har finns information om olika former av ekonomiskt stöd eller ersättningar som folkhögskolorna har möjlighet att ta del av.
Uppdaterad: 24 oktober 2018

Aktuella stöd och ersättningar:

Om du känner till något stöd eller någon ersättning som inte finns med på denna sida, kontakta gärna oss så kompletterar vi informationen: info@sverigesfolkhogskolor.se.