• Sök

SKL informerar om GDPR

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tagit fram mallar, checklistor och information kring dataskyddsförordningen/GDPR.
Uppdaterad: 16 november 2018

SKL har tagit fram en mall som kan användas för att föra register över personuppgiftsbehandlingar, se Excel-dokument ”SKL-MALL FÖR REGISTERFÖRTECKNING”. 

I dokumentet "Instruktion till mall för registerförteckning"finns förklaringar för hur man kan använda registerförteckningen. Denna mall är framtagen i november 2017 av SKL, Avdelningen för Digitalisering och Avdelningen för Juridik i samverkan med Inera AB och SKI Kommentus AB.

Uppdaterad information om dataskyddsförordningen finns på SKLs webbplats.

Se SKLs webbsändningar, checklistor och stöd kring nya dataskyddsförordningen.