• Sök

SchoolSoft och GDPR

Folkhögskolornas gemensamma administrativa system SchoolSoft är mitt inne i ett projekt för att möta den nya Dataskyddsförordningen, GDPR.
Uppdaterad: 28 mars 2018

Under våren 2018 kommer information och tidplan för arbetet, samt underlag för information till deltagarna.

Kort så innebär detta arbete en dokumentation över de personuppgifter som systemet behandlar och en skattning av dessa, lathund för personuppgiftsansvarig och biträde samt beskivning av de mindre förändringar som kommer att göras i systemet.