• Sök

Arbetsgivaralliansens rådgivning kring GDPR

Arbetsgivaralliansen är en fristående arbetsgivarorganisation för ideella och idéburna organisationer som tagit fram en rådgivning kring GDPR och handhavandet av personuppgifter.
Uppdaterad: 28 mars 2018