• Sök

Avtal och ersättningar

Här sammanställs information om gemensamma avtal för folkhögskolorna som Folkhögskolornas serviceorganisation (FSO) sluter med olika leverantörer och samarbetspartners. Här finns också information om interkommunala ersättningar.
Uppdaterad: 18 oktober 2017

FSO arbetar löpande med att identifiera fler möjliga samarbetspartners att sluta ramavtal med. Ambitionen är att förhandla fram och erbjuda fler ramavtal inom relevanta områden som folkhögskolorna kan ha nytta av i sin verksamhet. 

Har du förslag på ett relevant verksamhetsområde kontakta FSO via fso@sverigesfolkhogkolor.se.

I menyn hittar du de olika ramavtalen och beskrivningar av ersättningar.