Runt 10 000 deltagarröster hörs i Folkhögskoleenkäten.

Folkhögskoleenkäten

Folkhögskoleenkäten skickas ut till alla deltagare på folkhögskolans långa kurser. Genom enkäten kan folkhögskolan fördjupa insikten om hur deltagarna uppfattar sin studietid.
Uppdaterad: 11 augusti 2023

Länkar och kontakt

FAQ - vanliga frågor och svar hittar du här. 

 

Gå gärna med i facebookgruppen Folkhögskoleenkäten.

 

Anmäl din skola till Folkhögskoleenkäten.

 

Vid frågor kontakta 
enkat@sverigesfolkhogskolor.se.

Aktuellt

Folkhögskoleenkäten blir tillgänglig för fler

2023-06-26. Nu startar ett projekt som ska ta fram en metod för folkhögskolorna att få reda på hur tiden på folkhögskola upplevs av deltagare i kurser som riktar sig till personer med kognitiva funktionsnedsättningar, till exempel personer med intellektuell funktionsnedsättning eller personer med afasi.

Läs mer om projektet

 

Vad gör intresseorganisationerna med resultatet?

Intresseorganisationerna Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) och Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation (OFI) berättar om vad de gör med de nationella resultaten från Folkhögskoleenkäten. Filmen är 1 minut och 10 sekunder.