Mobilitetsstöd - Interkommunala ersättningar

Se till att din folkhögskola får rätt mobilitetsstöd, eller Interkommunal ersättning som det tidigare kallades. Nedan finns SKR:s rekommendation om mobilitetsstöd till folkhögskolorna 2019.
Uppdaterad: 18 februari 2020