Strömmande media via SLI Education

Genom ett centralt ramavtal med SLI Education kan folkhögskolorna teckna avtal för att få tillgång till den strömmande media som de erbjuder.
Uppdaterad: 25 juni 2024

SLI Education är en digital mediecentral som erbjuder strömmande utbildnings- och spelfilmer och fack- och skönlitteratur. De har två tjänster; SLI Play och Läshörnan.

Läs mer om SLI Education här.

Förmåner enligt ramavtalet

  • Avgiften för SLI Play är 65 kronor per studerande. Bindningstiden är 12 månader. Ingen kostnad för lärarkonton.
  • Avgiften för Läshörnan är 62 kronor per konto, gäller både studerande lärare. Bindningstid 12 månader. 
  • Vid beställning av båda tjänsterna utgår rabatt med 8 kronor per studerande för SLI Play. 

För beställning eller frågor, kontakta info@slieducation.se

Ange ramavtal med Folkhögskolornas serviceorganisation FSO och riktvärdena ovan vid din beställning.