Inläsning av kurslitteratur

Det finns ett centralt ramavtal med ILT Education för inläsning av böcker som folkhögskolorna kan ta del av.
Uppdaterad: 25 juni 2024

Ramavtal med ILT Education

I stort sett all kurslitteratur som publiceras idag läses in som tal- eller ljudbok av ILT Education. Din folkhögskola kan ta del av olika tjänster som tillgängliggör deras utbud.

Se ILT:s tjänster på ilteducation.com

Rabatter enligt avtalet är följande

  • Skolabonnemang 31 procent
  • Elevabonnemang 10 procent
  • Viljas digitala bokhylla 10 procent

Kontakt

Frågor om ILT Education ställs till Therése Wistedt, 073-267 27 47, therese.wistedt@ilteducation.com.