Ramavtal digitala resurser

Här samlar vi centrala ramavtal som alla folkhögskolor kan ta del av, inom områden som rör digitalisering och tillgänglighet.
Uppdaterad: 25 juni 2024