Boka en fortbildning

Erika Sandberg Offesson och Anna-Lena Öhman, lärare på  Dalslands folkhögskola, är fortbildare i Jag-vi-världenmetoden. 

Vill ni börja arbeta med Jag-vi-världenmetoden på er skola men känner er osäkra på hur ni ska gå tillväga? Boka in en fortbildning till din skola!

Metoden har som syfte att väcka engagemang och tro på förändring hos deltagare på folkhögskola genom att koppla deras egna berättelser, erfarenheter och engagemang till de globala målen. Med hjälp av metoden närmar vi oss också ämnen som normkritisk pedagogik och frågor om deltagarmakt.

Upplägg

Fortbildningen utförs av en eller flera av våra Jag-vi-världenfortbildare. Det är engagerade lärare från olika delar av landet som utbildat sig i metoden med syfte att sprida den vidare. De följer metodens olika delar men har även frihet att sätta sin egen prägel på fortbildningen.

Under dagen får ni tips, övningar och möjliga lektionsupplägg kring olika sätt att berätta och äga sin egen historia för att skapa nya vägar till engagemang; stora som små, enskilda och gemensamma.

Fortbildningen kan i viss mån skräddarsys utifrån din folkhögskolas behov. Det går exempelvis bra att fokusera på specifika delar av metoden eller att koppla fortbildningen till insatser ni redan planerat på er skola.
Tillsammans tar vi fram ett upplägg som passar er!
Fortbildningen ges under antingen en hel- eller halvdag då vi går igenom tips, övningar och möjliga lektionsupplägg. Den kan genomföras både på plats och digitalt men vi rekommenderar att den genomförs på plats om möjligheten finns.

Kostnad

Fortbildningen subventioneras av Sveriges folkhögskolor. Priserna nedan är det belopp folkhögskolan betalar, plus eventuellt mat och övernattning för fortbildaren.

Heldag: 6000 kr.
Halvdag: 4000 kr.
Kortare planerings/informationsträff: kostnadsfritt

Boka

Boka en fortbildning eller få mer information, kontakta FSO på lina.remnert@sverigesfolkhogskolor.se

Bilder från en fortbildning i Vimmerby augusti 2023.

Vimmerby 4.jpeg

Vimmerby 5.jpeg

Vimmerby 1.jpeg

Uppdaterad: 27 juni 2024