Jobba med kommunikationsstrategier

Jobbar din folkhögskola strategiskt med sin kommunikation? Vill ni vässa er kommunikation och nå ut till rätt målgrupper för er, kan det vara bra att ta fram en kommunikationsstrategi. Här delar vi med oss av hur vi jobbar strategiskt med folkhögskola.nu.
Uppdaterad: 17 juni 2024

Det finns många sätt att jobba sig fram till en strategi och det kan vara bra att låta det få ta tid. Bjud in dina kollegor till en workshop, fråga deltagarna på folkhögskolan om råd och ta en lång promenad, då brukar saker ofta klarna! 

När vi som arbetar med folkhögskola.nu tog fram vår strategi bestämde vi oss för några rubriker som du kan läsa mer om här nedan. Du behöver självklart inte följa rubrikerna rakt av, men du får gärna inspireras.

Läs gärna hela kommunikationsstrategin för folkhögskola.nu (pdf) 

Varför en strategi?

Berätta syftet med att just ni har tagit fram en strategi. Hur ska den hjälpa er i ert arbete?

Hur länge gäller strategin? 

Det kan vara bra att bestämma redan från början ungefär när ni tänker att ni ska utvärdera hur väl strategin fungerar och om ni ska göra några justeringar. Men ta i lite här, det kan ta tid tills en strategi får effekt. Två år kanske kan vara lagom. 

Vad gör ni? 

Vad är ert uppdrag? Försök att hålla det så kort och koncist som möjligt. Strategin kan gälla för hela skolan eller bara innefatta uppdraget som kommunikatören på skolan gör, till exempel. Vad behöver ni mest?

Vart vill ni? 

Har ni en vision eller ett drömläge som ni vill nå? Beskriv det så att alla är överens om vart ni är på väg.

Vad ska kommunikationen leda till? 

Här kan man med fördel sätta upp några delmål som hjälper er att nå fram till visionen. Vill ni att folk ska känna, tycka och göra när de kommer i kontakt med er? Om ni svarar på de frågorna har ni kommit en bra bit på vägen.

Hur gör ni? 

Hur kommer ni att arbeta? Här kan det vara smart att utgå från en så kallad kundresa. Alltså, när en ny person närmar sig er gör den ofta det i olika steg. De stegen kan ni beskriva här.

Låter det fortfarande krångligt? Byrån United Power har beskrivit hur en kundresa kan se ut när det gäller digital annonsering, men den går förstås att applicera på andra sätt att kommunicera också. Till United Powers tips (nytt fönster). 

Tonalitet – vilken röst har ni?

Det kan underlätta att tänka på er skola som en person med olika personlighetsdrag. Hur låter det när hen talar? Den rösten ska sedan genomsyra all kommunikation ni gör, vare sig det är bild, text eller rörligt. 

Budskap – vad vill ni säga? 

Vad är den röda tråden i er kommunikation? Ett sätt att komma fram till vad budskapet ska vara är att svara på frågorna: 

  • Vad är samhällsproblemet? 
  • Vad är lösningen på det?
  • Hur bidrar just ni till lösningen? 

Vilka är era målgrupper? 

Börja med att fråga er vem ni vill prata med. När ni har bestämt er för ett gäng målgrupper är det dags att lära känna dem. Prata med personer ur målgruppen, läs på om dem i olika rapporter, lyssna på radio och se på tv.  Försök sedan att svara på frågorna:

  • Vilka drivkrafter har de? 
  • Vad behöver de veta eller känna för att exempelvis söka till er skola?
  • Vad är saker som skulle kunna hindra dem från att söka? 
  • Var kan ni möta målgruppen?

I kommunikationsstrategin tar vi fram ganska grovhuggna stereotyper, när ni väl ska göra en satsning för att nå någon av målgrupperna kan det vara bra att fördjupa bilden av människorna ni vill nå. Till exempel genom att ta fram olika personas. 

Fler strategitips

Johan Lindahl från PR-byrån Westander som föreläste på Kommunikationskonferensen 2024 har flera smarta tips på hur du arbetar strategiskt med kommunikation. Ta del av hans presentation Så får du genomslag med små resurser (pdf)

Silvia Kakembo från Arena Opinon pratade om grunderna i opinionsbildning och påverkansarbete på samma konferens. Hur prioriterar man så att man arbetar med "rätt" frågor? Hur definierar man sina målgrupper? Ta del av hennes presentation Grunderna i opinionsbildning (pdf)